Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017Αθήνα

To πρόγραμμα του συνεδρίου

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση.

  • ΧΟΡΗΓΟΙ
GEP
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR