Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Είσοδος Χρήστη

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017Divani Apollon Palace & Thalasso

Θεματικές ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

  1. Lead The Work: Navigating New Organizational Forms, Intermediaries, and Alternative Work Arrangements that Lie Beyond Employment.

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, πάνω από το 40% της εργασίας στο σύντομο μέλλον θα πραγματοποιείται από άτομα που δεν εργάζονται στην επιχείρηση. Ωστόσο, σχεδόν όλη η σύγχρονη νομοθεσία, τα επιχειρηματικά συστήματα και οι διαδικασίες HR έχουν βασιστεί στην παραδοχή ότι οι επιχειρήσεις παράγουν έργο μέσα από τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού πλήρους απασχόλησης. Αυτός ο νέος κόσμος που ξεπερνά τα όρια «της βασικής εργασιακής απασχόλησης» προσφέρει πολλές επιλογές, όπως συμμαχίες, συνέργειες, talent trading, freelancers, σε συνδυασμό με ευρέως διαδεδομένες εναλλακτικές όπως το outsourcing, η προσωρινή και η μερική απασχόληση και οι υπεργολαβίες. Σε μία εξαιρετικά διαφωτιστική παρουσίαση που αντλεί από το πρόσφατο ερευνητικό του έργο, ο Boudreau θα αναδείξει τις βασικές αρχές του επερχόμενου εργασιακού περιβάλλοντος και θα εξηγήσει πώς μπορούν οι ηγέτες να το αξιοποιήσουν με στόχο τόσο τη βέλτιστη διαχείριση ταλέντων όσο και την καλύτερη οργάνωση και απόδοση της εργασίας.

  2. Strategic Impact and Pivotal Talent: Finding the Most Impactful Strategic Talent Opportunities

Αυτή η ενότητα είναι βασισμένη στο ομότιτλο διαδραστικό workshop που διδάσκεται με επιτυχία από τον Boudreau εδώ και χρόνια σε HR & Organisational Leaders στο Center for Effective Organizations του USC University στις Η.Π.Α. Ο Καθηγητής θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες το πλαίσιο και τα συγκεκριμένα εργαλεία με τα οποία μπορούν να εντοπίσουν τα σημεία-κλειδιά (pivot-points) στην οργανωσιακή στρατηγική και τα ταλέντα της επιχείρησής τους: η επικέντρωση στη βελτίωση αυτών των σημείων μπορεί να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμα επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης. Αυτό το πλάνο δράσης εφαρμόζεται από κορυφαίες επιχειρήσεις όπως οι PepsiCo, Starbucks, Boeing και Disney εδώ και χρόνια. Μετά την παρακολούθηση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν πώς μπορούν με απτό τρόπο (με συγκεκριμένες μετρήσεις και analytics που θα εξηγήσει ο Boudreau) να ανακαλύψουν τα κρυφά pivot points της επιχείρησής τους και να κάνουν τη μέγιστη στρατηγική συνεισφορά ως HR.

  3. Transformative and “Retooled” HR: Ηow HR can truly transform organization effectiveness through evidence-based change.

Αντλώντας από το βιβλίο του “Transformative HR” και βασισμένος σε διεθνή case studies εταιρειών με τις οποίες έχει συνεργαστεί (IBM, Shanda, Deutsche Telekom, Royal Bank of Canada), ο Boudreau θα παρουσιάσει στην πράξη πώς το HR μπορεί να συνεισφέρει καταλυτικά στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης με τη βοήθεια 5 βασικών «όπλων»: Logic‐Based Analytics, Segmentation, Risk‐Leverage, Synergy, Optimization. Επιπλέον, θα αναλύσει τη στρατηγική HR που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε επιχειρήσεις όπως οι McDonald’s, Starbucks και ΙΒΜ -και παρουσιάζεται στο ανατρεπτικό best-seller του “Retooling HR”-, με την οποία το παραδοσιακό HR μπορεί να αναδιαμορφώσει το ρόλο του και να ενεργοποιήσει non-HR leaders, αξιοποιώντας έξυπνα τα δικά τους «εργαλεία» (π.χ. supply chain, inventory optimization, portfolio risk optimization, consumer segmentation, engineering performance analysis).

  4. The Future of HR

Σε αυτή την ενότητα, ο Boudreau θα παρουσιάσει τις κυρίαρχες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και τις επιπτώσεις τους στους επαγγελματίες HR και στο ρόλο τουs στην επιχείρηση. Το HR θα κληθεί σύντομα να διαχειριστεί με επιτυχία μία νέα εργασιακή πραγματικότητα που ορίζεται από τη συλλογική ηγεσία, τη μεγαλύτερη κατάτμηση του ανθρώπινου δυναμικού και της εργασίας, τη διαρκή αναπροσαρμογή των εργασιακών ορίων, τη βιωσιμότητα έναντι της εργασιακής εξάντλησης, τη συν-δημιουργικότητα κ.ά. Επιπρόσθετα, πέρα από τον ίδιο τον κλάδο του HR, o Καθηγητής θα επικεντρωθεί στους καίριους τομείς που θα προσδιορίζουν τις επιτυχημένες επιχειρήσεις στο νέο δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

 • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ
GEP
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR