Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017Αθήνα

Ομιλητές

Ομιλητές

John W. Boudreau O Boudreau είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για το επαναστατικό ερευνητικό του έργο με στόχο τη βέλτιστη σύνδεση ανθρώπινου κεφαλαίου, ταλέντου και βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τα πεδία στα οποία εστιάζει είναι το μέλλον του επαγγέλματος του HR παγκοσμίως, τα HR Metrics και HR Analytics στη νέα ψηφιακή εποχή, το decision-based HR, τα πληροφοριακά συστήματα HR, καθώς και οι μέθοδοι βέλτιστης στελέχωσης και η οργανωσιακή ανάπτυξη.

  • ΧΟΡΗΓΟΙ
GEP
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR